Saudska Arabie  5 Riya - C566 | antikvariat - detail bankovky