Praktický včelař - Stručný návod ku včelaření v úlech Dzierzonských (Datel Jan)