Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč
Objednat    Obsah košíku

Antikvariát  Historie

Labyrint dávných dějin českých (Králík Oldřich)
Přemyslovské Čechy, Český stát a společnost v letech 995 - 1310 (Fiala Zdeněk)
Předhusitské Čechy 1310 - 1419, Český stát pod vládou Lucemburků (Fiala Zdeněk)
Kristiánova legenda - Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily
Sissi - Soukromý život Alžběty, císařovny rakouské (Cartland Barbara)
Vita Karoli Quarti - Karel IV. vlastní životopis
Dějiny nauk národohospodářských od doby fysiokratů až po naše dny I. - II. (Gide Ch., Rist Ch.)
T. G. Masaryk - K jeho názorům na umění hlavně slovesné (Pražák Albert)
Socialism pro milionáře (Shaw G. B.)
Aischylos a Athény - O původu umění ve starověkém Řecku (Thomson George)
Ztracené dějiny (Jedermann František)
České osvícenství (Haubelt Josef)
Starověké Řecko - Čítanka k dějinám starověku
Česká touha cestovateská, Cestopisy, deníky a listy ze 17. století
Kazatel Daniel Nitsch - Kapitola z barokní homiletiky (Pavera Libor)
Věda ve starém Řecku II. (Farrington B.)
Valerián Magni - Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století (Sousedík Stanislav)
Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (Kučera Jan, Rak Jiří)
Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic
Stručné dějiny československé (Kalista Zdeněk)
Lidé a hry (Olivová Věra)
Jak člověk stvořil bohy (Pok Lubor)
Stopami dávných věků - Mezi Nilem a Tigridem (Bič Miloš)
Záhada Longinova kopí (Maclellan Alec)
Až k hořkému konci (Gisevius H. B.)
České dějiny, Doba předbělohorská 1526 - 1547, Kniha I, díl I. (Janáček Josef)
Světová revoluce - Za války a ve válce 1914 - 1918 (Masaryk T. G.)
Osud slavného domu - Rozkvět a pád rožmberského dominia (Míka Alois)
Ženy české renesance (Janáček Josef)
Saint - Simon Paměti