Nákupní košík
Počet položek: 0
Celková cena: 0 Kč
Objednat    Obsah košíku

Antikvariát  Historie  Historie česká a slovenská

1989
Kniha duší člověka - Stati a rozmluvy T. G. Masaryka o knihách a o četbě
Malá pevnost Terezín - Dokument českkoslovenského boje za svobodu a nacistického zločinu proti lidskosti
Paměti - výbor (Mikuláš Dačický z Heslova)
Chudý chlapec, který se proslavil (Herben Jan)
Školní atlas československých dějin
Duch a čin - Rozmluvy s Masarykem (Ludwig Emil)
Casanova a jeho svět (Polišenský Josef)
Tři francouští kavalíři v rudolfínské Praze - P. Bergeon, J. Esprinchard, F. de Bassompierre (Janáček J. a kol. - uspořádal)
Církevní misie v dějinách Velké Moravy (Vavřínek Vladimír)
Mikuláš Kusánský - Život a dílo (Floss Pavel)
Vlastní životopis Karla IV.
Labyrint dávných dějin českých (Králík Oldřich)
Přemyslovské Čechy, Český stát a společnost v letech 995 - 1310 (Fiala Zdeněk)
Předhusitské Čechy 1310 - 1419, Český stát pod vládou Lucemburků (Fiala Zdeněk)
Kristiánova legenda - Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily
Vita Karoli Quarti - Karel IV. vlastní životopis
T. G. Masaryk - K jeho názorům na umění hlavně slovesné (Pražák Albert)
Ztracené dějiny (Jedermann František)
České osvícenství (Haubelt Josef)
Valerián Magni - Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století (Sousedík Stanislav)
Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (Kučera Jan, Rak Jiří)
Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic
Stručné dějiny československé (Kalista Zdeněk)
České dějiny, Doba předbělohorská 1526 - 1547, Kniha I, díl I. (Janáček Josef)
Světová revoluce - Za války a ve válce 1914 - 1918 (Masaryk T. G.)
Osud slavného domu - Rozkvět a pád rožmberského dominia (Míka Alois)
Ženy české renesance (Janáček Josef)
Ve stínu tvých křídel - Habsburkové v českých dějinách (Čornejová Ivana, Rak Jiří, Vlnas Vít)
Budování státu - Obžalovaní socialisté (Peroutka Ferdinand)