Brandýs n. Labem - Zámek arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského