Vodovodní potrubí z plastických hmot v bytové výstavbě (Gřunděl František)