Technický slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie věd technických díl IX. (Teyssler - Kotyška)