Technický slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie věd technických díl  III. (Teyssler - Kotyška)