Technický slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie věd technických díl  X. (Teyssler - Kotyška)