Technický slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie věd technických díl VIII. (Teyssler - Kotyška)