Technický slovník naučný, ilustrovaná encyklopedie věd technických díl  XIII. (Teyssler - Kotyška)