Fit pro život II. - Utajené pravdy, zdraví našich dětí, kuchařka (Diamond H. a M.)