Výtvarná práce V. H. Brunnera pro českou knihu - Bibliografický soupis s bibliofilskými poznámkami (Polívková Božena Dr.)