Sloužím socialistické vlasti aneb Mám rád muže stejných tváří (Bezi Jr.)