Staroslověnské legendy českého původu, Nejstarší kapitoly z dějin česko - ruských kulturních vztahů