Nejstarší dějiny přední Asie, Indie a Kréty (Hrozný Bedřich)