Kazatel Daniel Nitsch - Kapitola z barokní homiletiky (Pavera Libor)