Česká touha cestovateská, Cestopisy, deníky a listy ze 17. století