T. G. Masaryk - K jeho názorům na umění hlavně slovesné (Pražák Albert)