Přemyslovské Čechy, Český stát a společnost v letech 995 - 1310 (Fiala Zdeněk)