Sbírka příkladů z chemického inženýrství (Míka Vladimír a kol.)