Balady a jiné básně věčného studenta Roberta Davida (Nezval Vítězslav)