Živorodky - technika chovu, biologie druhů, standardy (Dokoupil Norbert)