Modravá Rus - Výbor z lyriky a epiky (Jesenin Sergej)