Brouci - Soustavný popis nejdůležitějších českých brouků s navodem, kterak zakládati sbírky broukův (Dlouhý František)
Brouci - Soustavný popis nejdůležitějších českých brouků s navodem, kterak zakládati sbírky broukův (Dlouhý František)
Brouci - Soustavný popis nejdůležitějších českých brouků s navodem, kterak zakládati sbírky broukův (Dlouhý František)