Geodézie 2 - Pro střední průmyslové školy zeměměřické (Mašín - Císař - Jungman)