Zákon daný dne 10. dubna 1886 jimiž se vydává stavební řád pro král. hlavní město Prahu a předměstí (Vránek Josef)