Jak rostla Praha - Nástin umělecko - historického vývoje (Vávra Jindřich)