Sestra moja - život, Čas bez lásky, Eseje, Listy (Pasternak Boris)