Zelená svatozář - Kapitoly z ekologické etiky (Kohák Erazim)