Obrázek
Lidové umění v Čechách a na Moravě (Šourek Karel)