Slovanská epopeje - Zrušení nevolnictví na Rusi (Mucha Alfons)