Spoluvinik - Konrad Gyorgy | antikvariat - detail knihy