Tvare za zrcadlem - Slavik Ivan | antikvariat - detail knihy