Clovek Kainar - Blahynka Milan | antikvariat - detail knihy