Yankee za Rynem - Feld Ivo | antikvariat - detail knihy