Lazne Kynzvara  Pramen Richardka | antikvariat - detail pohlednice